Waarom Wake up

Opdrachtgevers van Wake Up International kiezen voor de organisatie vanwege:
Het end-to-end aanbod en daarmee de mogelijkheid om volledig ontzorgd te worden op het gebied van inkoop, productontwikkeling en logistiek

  • De contacten, relaties en fysieke aanwezigheid in Europa/Nederland en Azië/China
  • De kennis en kunde en de bereidheid om die te delen, wat het mogelijk maakt producten en markten gezamenlijk verder te ontwikkelen
  • De manier van werken: transparant, op basis van partnerschap en dienstverlening ‘op maat’
  • De leverings- en kwaliteitsgarantie die van toepassing is op al het geleverde
  • Het verleggen van de aansprakelijkheid m.b.t. claims van derden
  • De mogelijkheid om financiële risico’s (dus met betrekking tot kostprijzen, transportkosten, financiering, koersverschillen, etc.) over te laten nemen
  • De voordelen van bundeling van inkoopkracht en schaalgrootte
  • De betrokkenheid, creativiteit, flexibiliteit en ambitie die de dienstverlening kenmerkt en die zorgt voor meer succes voor alle betrokkenen
  • De betrouwbaarheid en oplossingsgerichtheid

Geïnteresseerd in onze service?

Neem contact op!